Badanie okulistyczne dla kierowców na aparacie OPTEC5000C

Tester widzenia dla medycyny pracy i transportu. Pozwala na zbadanie wszystkich parametrów wzrokowych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku, w sprawie badań okulistycznych kierowców tj. widzenie zmierzchowe, olśnienie, wrażliwość na kontrast, pole widzenia, stereopsja oraz widzenie barw.